در این سایت فعالیت های کارکنان دبستان قرنی 2 ثبت شده است

                                        طرح درس روزانه

 

مشخصات

درس:

بخوانیم

موضوع:پرواز موج

پایه:دوم

مدت:45

تاریح:7/10

آموزگار:اشرف رشنو

هدف کلی

آشنایی دانش آموزان با مسائل علمی با استفاده از تقویت مهارت های چهار گانه زبان آموزی.

اهداف جزئی و رفتاری

-تقویت حس کمک به نیاز مندان

-پی برن به این واقعیت که خدمت به دیگران بیش از هر چیز موجب شادی خود شخص می شود.

-آشنایی با نقل قول مستقیم در فارسی نشانه های آن

-آشنایی بیشتر با آداب احوال پرسی و خداحافظی

-درک زیان های غرور و خودپسندی

-دریافت اهمیت تداوم و پیوستگی در کار

رفتار ورودی

سلام و احوال پرسی ، حضور و غیاب دانش آموزان ، بررسی تکالیف ، بررسی وضعیت جسمی دانش آموزان

روش

پرسش و پاسخ ، نمایشی

رسانه

کتاب ، تخته ، گچ

ارزشیابی تشخیصی

پرسش از درس گذشته ، چند شغل را نام ببرند ، اهمیت مشاغل مختلف و طرز خدمات آن ها به مردم چیست ؟ ، باغبان چه می کند ؟

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان

-گروه بندی دانش آموزان

-ارائه درس به روش پرسش و پاسخ و نمایشی

-توضیح و بیان حضور خورشید درآسمان

-بیان چگونگی تشکیل ابر،باریدن باران

-اجرای آزمایش

-توضیح در مورد خدمت و کمک به دیگران

-قدردانی کردن از دیگران

-حالات آب مانند:سیلاب،رودخانه

-قرار گرفتن در گروه

-پاسخ به سوالات دانش آموزان

-پیدا کردن کلمات مختلف و متضاد و حروف (ط و چ) و صدای (واو)

-تقویت خوب دیدن و حدس زدن

-خواندن یک کتاب قصه در کلاس

-رونویسی ، جمله سازی ، کامل کردن ، مرتب کردن ، تمرینات

ارزشیابی تکوینی

ضمن تدریس ، از دانش آموزان سوالاتی می شود جهت شرکت دانش آموزان در بحث و تدریس و آگاهی از میزان یادگیری آن ها.

ارزشیابی پایانی

در پایان تدریس ، ضمن جمع بندی و نتیجه گیری مطالب از موضوع مطالب تدریس شده از دانش آموزان به صورت فردی و گروهی ارزشیابی به عمل می آید.

تعیین تکلیف و تمرین

خواندن درس و رفع اشکال ، نوشتن از روی درس ، نوشتن کتاب بنویسیم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 17:0  توسط   |